About me

Taustaa

Olen syntynyt vuonna 1970. Vietin lapsuuteni ja nuoruuteni Keminmaassa. Olen yrittäjäperheen kasvatti. Minulla on kuusi lasta.

Vuodesta 2002 lähtien olen asunut Rovaniemellä pienellä järvikylällä ja muutaman vuoden ajan kuljin Rovaniemeltä päivittäin töissä Kemissä. Vuodesta 2006 lähtien olen onneksi saanut työskennellä ja opiskella lähempänä kotiani. Reilun 30 km yhdensuuntainen työmatka tuntuu todella lyhyeltä verrattuna 150 km yhdensuuntaiseen työmatkaan päivittäin.

Päätoimen ohella harjoitan kotitilalla sivutoimisesti maa- ja metsätaloutta yhdessä aviopuolisoni kanssa. Pidän peltojen viljelyä ja metsänhoitotöitä hyvänä vastapainona istumatyölle. Olen hyötyliikunnan kannattaja. Maaseudulla asuessa arki kuluu tilan töiden parissa. Metsätyöt hoitavat mieltä ja kehoa. Oikeastaan muita harrastuksia en juuri kaipaa.

Koulutus

 • Merkantti (toimistotekniikka) v. 1989
 • Ylioppilas v. 1992
 • Tradenomi (AMK, taloushallinto) v. 1998
 • Prosessijohtamisen asiantuntija v. 2000
 • Kauppatieteiden maisteri (KTM, pääaine laskentatoimi) v. 2006
 • Opettajan pedagogiset opinnot v. 2007
 • Yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM, pääaine sosiaalityö) v. 2021
 • Hallintotieteiden maisteri (HTM, soveltava psykologia) tavoitteena valmistuminen v. 2023

Työura

 • Perheyrityksessä monipuolisia työtehtäviä 1980- ja 1990-luvulla
 • Kuorma-autonkuljettajana: Valio (1989), Jalostaja (1991), Kovalainen (2005)
 • Tilitoimistossa: Tilistar Oy v. 2000
 • Hallinnollisissa tehtävissä: Kemi-Tornion AMK v. 2002-2006
 • Opetustehtävissä: Lapin yliopisto v. 2006-2010, Rovaniemen AMK v. 2010-2013
 • Hallinnollisissa tehtävissä: Lapin AMK v. 2013-2020 ja Lapin yliopisto v. 2021-

Työurani olen tähän saakka tehnyt suurimmaksi osaksi lappilaisissa korkeakouluissa, joissa olen työskennellyt taloushallinnon opettajan tehtävissä sekä monipuolisissa hallinnollisissa tehtävissä.

Erikoisosaamistani on prosessien kehittäminen kustannustehokkaasti. En ajattele organisaatioiden toimintaa ja taloutta toisistaan erillisinä vaan ennemminkin haluan puhua taloudellisesta toiminnasta. Pyrin arvioimaan muutosten yhteydessä niiden vaikutuksia samalla myös talouteen. Huomion kiinnittäminen talouteen jälkikäteen toiminnan raportteja analysoimalla on peräpeiliin katsomista. Katse talouteen tulee olla kokonaisvaltaisesti mukana kaikessa toiminnassa jo strategioista lähtien.

Tällä hetkellä työskentelen Lapin yliopiston palveluksessa (kansainväliset palvelut). Työ pitää sisällään monipuolista verkostoyhteistyötä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti sekä opiskelijoiden ja henkilöstön ohjausta. Työtehtävistä suuri osa hoidetaan englannin kielellä.

Olen pienestä pitäen tottunut tilanteen vaatiessa tekemään kaikenlaisia työtehtäviä. Opiskeluaikoina tein osa-aikatyötä mm. kaupan kassalla, kirjastoavustajana ja siivoojana.

Tutkimukselliset intressit

Tutkimukselliset intressini painottuvat yksilön ja yhteiskunnan väliseen suhteeseen. Erityisesti minua kiinnostaa sosiaalisen pääoman tuottamat merkitykset. Tein sosiaalityön pääaineeseen pro gradu -työni etäällä kasvukeskuksista asuvien nuorten sosiaalisen pääoman rakentumisesta sekä sen tuottamista merkityksistä heidän siirtymävaiheen valinnoilleen.

Näen yksilön ja yhteiskunnan välisen suhteen aina vain tärkeämpänä erityisesti kasvukeskusten ja niiden ulkopuolisten alueiden välillä. Tämä korostuu yksilön kaikilla elämän osa-alueilla elinkaaren eri vaiheissa.

Poliittinen sitoutuminen